Статистика еШалтера


СТАТИСТИКА еШАЛТЕРА - III квартал 2018.
ПОРЕЂЕЊЕ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОРМИРАНИХ ПУТЕМ Е- ШАЛТЕРА И ПОДНЕТИХ У ПИСАРНИЦИ СЛУЖБЕ КАТАСТРА

/content/pages/onama/статистика/Tабела 1 treci.jpg

/content/pages/onama/статистика/График 1 treci.jpg

ПОРЕЂЕЊЕ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОРМИРАНИХ ПУТЕМ Е- ШАЛТЕРА И ПОДНЕТИХ У ПИСАРНИЦИ СЛУЖБЕ КАТАСТРА - ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2018. ГОДИНЕ

/content/pages/onama/статистика/Табела 2 treci.jpg