Статистика еШалтера


СТАТИСТИКА еШАЛТЕРА - други квартал 2019.
ПОРЕЂЕЊЕ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА И ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ КАТАСТРА

/content/Vesti/2019/07-Jul/Tabela 1-0107.jpg

/content/Vesti/2019/07-Jul/Grafik 1-0107.jpg

ПОРЕЂЕЊЕ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА И ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ КАТАСТРА – ДРУГИ КВАРТАЛ 2019. ГОДИНЕ

/content/Vesti/2019/07-Jul/Tabela 2-0107.jpg