Статистика еШалтера


СТАТИСТИКА еШАЛТЕРА - трећи квартал 2019.
ПОРЕЂЕЊЕ УКУПНОГ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА И ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

/content/pages/onama/статистика/Oktobar19/Tabela 1-01.10.jpg

/content/pages/onama/статистика/Oktobar19/Grafik 1-01.10.jpg

ПОРЕЂЕЊЕ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОРМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА И ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ ЗА КАТАСТАР – трећи квартал 2019. ГОДИНЕ

/content/pages/onama/статистика/Oktobar19/Tabela 2-01.1019.jpg