Статистика еШалтера


СТАТИСТИКА еШАЛТЕРА - четврти квартал 2019.
ПОРЕЂЕЊЕ УКУПНОГ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА И ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

/content/pages/onama/статистика/2020/01 Јануар/Tabela 1-20.jpg

/content/pages/onama/статистика/2020/01 Јануар/Grafik 1-20.jpg

ПОРЕЂЕЊЕ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОРМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА И ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ ЗА КАТАСТАР – четврти квартал 2019. ГОДИНЕ

/content/pages/onama/статистика/2020/01 Јануар/Tabela 2-20.jpg