Статистика еШалтера


СТАТИСТИКА еШАЛТЕРА - други квартал 2020.
ПОРЕЂЕЊЕ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОРМИРАНИХ ПУТЕМ Е- ШАЛТЕРА И ПОДНЕТИХ У ПИСАРНИЦИ СЛУЖБЕ КАТАСТРА

/content/pages/onama/статистика/2020/07-jul/Tabela 1 - JUN3006.jpg

/content/pages/onama/статистика/2020/07-jul/Grafik 1 - JUN3006.jpg

ПОРЕЂЕЊЕ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОРМИРАНИХ ПУТЕМ Е- ШАЛТЕРА И ПОДНЕТИХ У ПИСАРНИЦИ СЛУЖБЕ КАТАСТРА - ДРУГИ КВАРТАЛ 2020. ГОДИНЕ

/content/pages/onama/статистика/2020/07-jul/Tabela 2 - JUN3006.jpg