Статистика еШалтера


СТАТИСТИКА еШАЛТЕРА - трећи квартал 2020.
ПОРЕЂЕЊЕ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОРМИРАНИХ ПУТЕМ Е- ШАЛТЕРА И ПОДНЕТИХ У ПИСАРНИЦИ СЛУЖБЕ КАТАСТРА

/content/pages/onama/статистика/2020/09-septembar/Tabela 1 -SEPTEMBAR.jpg

/content/pages/onama/статистика/2020/09-septembar/Grafik 1 - SEPTEMBAR.jpg

ПОРЕЂЕЊЕ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОРМИРАНИХ ПУТЕМ Е- ШАЛТЕРА И ПОДНЕТИХ У ПИСАРНИЦИ СЛУЖБЕ КАТАСТРА - ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2020. ГОДИНЕ

/content/pages/onama/статистика/2020/09-septembar/Tabela 2 - SEPTEMBAR.jpg