Статистика еШалтера


СТАТИСТИКА еШАЛТЕРА - четврти квартал 2020.
ПОРЕЂЕЊЕ УКУПНОГ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА И ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

/content/pages/onama/статистика/2020/12-decembar/Tabela 1 -DECEMBAR.jpg

/content/pages/onama/статистика/2020/12-decembar/Grafik 1 - DECEMBAR.jpg

ПОРЕЂЕЊЕ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОРМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА И ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ ЗА КАТАСТАР – четврти квартал 2020. ГОДИНЕ

/content/pages/onama/статистика/2020/12-decembar/Tabela 2 -DECEMBAR.jpg