Статистика еШалтера


СТАТИСТИКА еШАЛТЕРА - други квартал 2021.
ПОРЕЂЕЊЕ УКУПНОГ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА И ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

/content/pages/onama/статистика/2021/07 jul/Tabela 1 - JUN2021.JPG

/content/pages/onama/статистика/2021/07 jul/Grafik 1 - JUN2021.JPG

ПОРЕЂЕЊЕ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОРМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА И ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ ЗА КАТАСТАР – други квартал 2021. ГОДИНЕ

/content/pages/onama/статистика/2021/07 jul/Tabela 2 - JUN2021.JPG