Статистика еШалтера


СТАТИСТИКА еШАЛТЕРА - први квартал 2021.
ПОРЕЂЕЊЕ УКУПНОГ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА И ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

/content/pages/onama/статистика/2021/04 april/Tabela 1 - MART.JPG

/content/pages/onama/статистика/2021/04 april/Grafik 1 - MART.JPG

ПОРЕЂЕЊЕ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОРМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА И ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ ЗА КАТАСТАР – први квартал 2021. ГОДИНЕ

/content/pages/onama/статистика/2021/04 april/Tabela 2 -MART.JPG