Статистика еШалтера


СТАТИСТИКА еШАЛТЕРА - четврти квартал 2021.
ПОРЕЂЕЊЕ УКУПНОГ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА И ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

/content/pages/onama/статистика/2022/01/Tabela 1 - DECEMBAR.jpg

/content/pages/onama/статистика/2022/01/Grafik 1 - DECEMBAR.jpg

ПОРЕЂЕЊЕ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОРМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА И ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ ЗА КАТАСТАР – четврти квартал 2021. ГОДИНЕ

/content/pages/onama/статистика/2022/01/Tabela 2 - DECEMBAR.jpg