Статистика еШалтера


СТАТИСТИКА еШАЛТЕРА - други квартал 2022.
ПОРЕЂЕЊЕ УКУПНОГ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА И ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

/content/pages/onama/статистика/2022/07/CaptureES.PNG

/content/pages/onama/статистика/2022/07/Grafik 1 - II kvartal (1).jpg

ПОРЕЂЕЊЕ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОРМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА И ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ ЗА КАТАСТАР – други квартал 2022. ГОДИНЕ

/content/pages/onama/статистика/2022/07/Tabela 2 - II kvartal.jpg