Статистика еШалтера


СТАТИСТИКА еШАЛТЕРА - први квартал 2022.
ПОРЕЂЕЊЕ УКУПНОГ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА И ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

/content/pages/onama/статистика/2022/04/Tabela 1 - I kvartal.jpg

/content/pages/onama/статистика/2022/04/Grafik 1 - I kvartal.jpg

ПОРЕЂЕЊЕ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОРМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА И ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ ЗА КАТАСТАР – први квартал 2022. ГОДИНЕ

/content/pages/onama/статистика/2022/04/Tabela 2 - I kvartal.jpg