Статистика еШалтера


СТАТИСТИКА еШАЛТЕРА - трећи квартал 2022.
ПОРЕЂЕЊЕ УКУПНОГ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА И ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

/content/pages/onama/статистика/2022/09/Tabela 1s - III kvartal 2022.jpg

/content/pages/onama/статистика/2022/09/Grafik 1s - III kvartal 2022.jpg

ПОРЕЂЕЊЕ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОРМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА И ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ ЗА КАТАСТАР – трећи квартал 2022. ГОДИНЕ

/content/pages/onama/статистика/2022/09/Tabela 2s - III kvartal 2022.jpg