Статистика еШалтера


СТАТИСТИКА еШАЛТЕРА - четврти квартал 2022.
ПОРЕЂЕЊЕ УКУПНОГ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА И ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

/content/pages/onama/статистика/2023/01/Tabela 1 - IV kvartal 2022 (1).jpg

/content/pages/onama/статистика/2023/01/Grafik 1 - IV kvartal 2022 (1).jpg

ПОРЕЂЕЊЕ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОРМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА И ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ ЗА КАТАСТАР – четврти квартал 2022. ГОДИНЕ

/content/pages/onama/статистика/2023/01/Tabela 2 - IV kvartal 2022 (1).jpg