Статистика еШалтера


СТАТИСТИКА еШАЛТЕРА - други квартал 2023.
ПОРЕЂЕЊЕ УКУПНОГ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА И ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

/content/pages/onama/статистика/2023/05/Tabela 1 - II kvartal 2023-06.jpg

/content/pages/onama/статистика/2023/05/Grafik 1 - II kvartal 2023-06.jpg

ПОРЕЂЕЊЕ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОРМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА И ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ ЗА КАТАСТАР – други квартал 2023. ГОДИНЕ

/content/pages/onama/статистика/2023/05/Tabela 2 - II kvartal 2023-06.jpg