Статистика еШалтера


СТАТИСТИКА еШАЛТЕРА - први квартал 2023.
ПОРЕЂЕЊЕ УКУПНОГ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА И ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

/content/pages/onama/статистика/2023/04/Tabela 1 - I kvartal 2023a.jpg

/content/pages/onama/статистика/2023/04/Grafik 1 - I kvartal 2023a.jpg

ПОРЕЂЕЊЕ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОРМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА И ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ ЗА КАТАСТАР – први квартал 2023. ГОДИНЕ

/content/pages/onama/статистика/2023/04/Tabela 2 - I kvartal 2023a.jpg