Статистика еШалтера


СТАТИСТИКА еШАЛТЕРА - трећи квартал 2023.
ПОРЕЂЕЊЕ УКУПНОГ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА И ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

/content/images/work/2023/Tabela 1 - III kvartal 2023.jpg

 

 

/content/images/work/2023/Grafik 1 - III kvartal 2023.jpg

 

ПОРЕЂЕЊЕ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОРМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА И ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ – трећи квартал 2023. ГОДИНЕ

/content/images/work/2023/Tabela 2 - III kvartal 2023.jpg