Статистика еШалтера


СТАТИСТИКА еШАЛТЕРА - четврти квартал 2023.
ПОРЕЂЕЊЕ УКУПНОГ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА И ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

/content/images/work/2024/Tabela 1 - DECEMBAR 2023k.jpg

 

 

/content/images/work/2024/Grafik 1 - DECEMBAR 2023.jpg

 

ПОРЕЂЕЊЕ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОРМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА И ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ – четврти квартал 2023. ГОДИНЕ

/content/images/work/2024/Tabela 2 - DECEMBAR 2023.jpg