Статистика еШалтера


ПРОСЕЧНА БРЗИНА РЕШАВАЊА ПО ПРЕДМЕТИМА - II КВАРТАЛ 2020. ГОДИНЕ
/content/pages/onama/статистика/2020/07-jul/Brzina resavanja II kvartal.jpg
- Приказани су предмети без претходног захтева са комплетном документацијом.