Статистика еШалтера


ПРОСЕЧНА БРЗИНА РЕШАВАЊА ПО ПРЕДМЕТИМА - III КВАРТАЛ 2020. ГОДИНЕ
/content/pages/onama/статистика/2020/10-oktobar/Prosečna brzina postupanja - III kvartal 2020-0810. godine.jpg
- Приказани су предмети без претходног захтева са комплетном документацијом.