Статистика еШалтера


ПРОСЕЧНА БРЗИНА РЕШАВАЊА ПО ПРЕДМЕТИМА - IV КВАРТАЛ 2020. ГОДИНЕ
/content/pages/onama/статистика/2021/01 januar/Prosecna brzina putem eŠaltera za promenu nosioca prava -svi obveznici dostave -  IV KVARTAL 2020. godine.jpg
- Приказани су предмети без претходног захтева са комплетном документацијом.