Статистика еШалтера


ПРОСЕЧНА БРЗИНА РЕШАВАЊА ПО ПРЕДМЕТИМА - II КВАРТАЛ 2021. ГОДИНЕ
/content/pages/onama/статистика/2021/07 jul/Prosecna brzina resavanja po predmetima formiranim putem eŠaltera II kvartal 2021-0807. godine.jpg
- Приказани су предмети без претходног захтева са комплетном документацијом.