Статистика еШалтера


ПРОСЕЧНА БРЗИНА РЕШАВАЊА ПО ПРЕДМЕТИМА - КВАРТАЛ 2021. ГОДИНЕ
/content/pages/onama/статистика/2021/04 april/Prosecna brzina resavanja po predmetima formiranim putem eŠaltera I KVARTAL 2021. godine.jpg
- Приказани су предмети без претходног захтева са комплетном документацијом.