Статистика еШалтера


ПРОСЕЧНА БРЗИНА РЕШАВАЊА ПО ПРЕДМЕТИМА - КВАРТАЛ 2022. ГОДИНЕ
/content/pages/onama/статистика/2022/04/Prosecna brzina resavanja po predmetima formiranim putem eŠaltera_I KVAR....jpg
- Приказани су предмети без претходног захтева са комплетном документацијом.