Статистика еШалтера


ПРОСЕЧНА БРЗИНА РЕШАВАЊА ПО ПРЕДМЕТИМА - IV КВАРТАЛ 2022. ГОДИНЕ
/content/pages/onama/статистика/2023/01/Prosečno vreme rešavanja predmeta -Sve klasifikacije0109.png
- Приказани су предмети без претходног захтева са комплетном документацијом.