Статистика еШалтера


ПРОСЕЧНА БРЗИНА РЕШАВАЊА ПО ПРЕДМЕТИМА - II КВАРТАЛ 2023. ГОДИНЕ
/content/pages/onama/статистика/2023/06/Prosečno vreme rešavanja predmeta -Sve klasifikacije.png
- Приказани су предмети без претходног захтева са комплетном документацијом.