Статистика еШалтера


ПРОСЕЧНА БРЗИНА РЕШАВАЊА ПО ПРЕДМЕТИМА - III КВАРТАЛ 2023. ГОДИНЕ
/content/images/stranice/statistika-ešalter/2023/Prosečno vreme rešavanja predmeta -Sve klasifikacijeО.png
- Приказани су предмети без претходног захтева са комплетном документацијом.