Статистика еШалтера


ПРОСЕЧНА БРЗИНА РЕШАВАЊА ПО ПРЕДМЕТИМА - IV КВАРТАЛ 2023. ГОДИНЕ
/content/images/work/2024/Prosečno vreme rešavanja predmeta -Sve klasifikacije.png
- Приказани су предмети без претходног захтева са комплетном документацијом.