Статистика


05.01.2024.
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ФОРМИРАНИХ И РЕШАВАНИХ УПРАВНИХ ПРЕДМЕТА НА МЕСЕЧНОМ НИВОУ

Упоредни преглед броја примљених управних предмета е-шалтера и шалтера са бројем поступања на месечном нивоу по свим управним предметима:

Табела мерења поступања као основу поново узима месечни прилив предмета у службе катастра непокретности, а исказује обим оптерећења оних службеника који непосредно решавају предмете. У добијеном проценту се налазе сви решени предмети, сви предмети по којима се није могло донети решење због претходног захтева а које су службеници морали да прегледају, као и сви предмети из претходних месеци који су узети у рад у текућем месецу. Проценат преко 100% говори о периоду у којем долази до смањења укупног броја предмета за рад. У супротном, уочава се период у коме је дошло до стагнације (нпр. периоди годишњих одмора, штрајка…) и по потреби предузимају корективне мере.

/content/images/stranice/statistika/2024/05/Primljeno postupljeno-mj.jpg

 

 
Упоредни преглед броја примљених управних предмета е-шалтера и шалтера са бројем експедованих на месечном нивоу по свим управним предметима:

Табела експедованих предмета региструје све примљене предмете у једном календарском месецу и даје проценат, односно број предмета који су физички послати странкама. Основ за тумачење табеле је разлика до 100% која указује на варијацију броја предмета који не могу да се решавају због неуредне документације или постојања претходног захтева као и проблема приликом слања и пријема предмета поштом.

/content/images/stranice/statistika/2024/05/Primljeni ekspedovani-mj.jpg