УПРАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТЕМ / КАТАСТАР У СРБИЈИ (ПРОЈЕКАТ ЗАТВОРЕН – ЈУН 2009.)
Савезна Република Немачка
Federal Republic of Germany
Назив пројекта: Land management / real property registration“,
Управљање земљиштем / Катастар у Србији)
Вредност пројекта: 2 000 000 евра
Планирано време имплементације пројекта: 2+2 године.
I фаза је стартовала у другој половини 2003. године и трајала је до 31.12.2004.
II фаза је трајала до 31.12.2005.
III фаза је трајало до 2009.
Очекивани ефекти реализације: Унапређење процеса и повећање ефикасности управљања земљиштем.
Трајање пројекта: започео октобра 2003
планирана завршна фаза до јуна 2009
Интернет локације:
GTZ - The Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit www.gtz.de