Јавне набавке - архива


16.11.2018.
Јавна набавка уградне опреме - заменског клима уређаја за сервер салу

31.10.2018.
Јавна набавка - бојлера, вентила за воду и чесме, за потребе СКН Гроцка

29.10.2018.
Обавештење о закљученом уговору - Бензин евро премиум БМБ 95

29.10.2018.
Обавештење о закљученом уговору - Евро дизел

23.10.2018.
Јавна набавка добара - тонера

17.10.2018.
Обавештење о закљученом уговору

17.10.2018.
Обавештење о закљученом уговору

17.10.2018.
Обавештење о закљученом уговору

15.10.2018.
Јавна набавка - Каско осигурање службених возила РГЗ-а

08.10.2018.
Јавна набавка - Услуга коришћења мобилног телефона

08.10.2018.
Јавна набавка - Израда техничке документације за адаптацију и реновирење пословног простора РГЗ-а

28.09.2018.
Јавна набавка - дрва за огрев 4м3 за потребе СКН Владимирци

27.09.2018.
Јавна набавка - 15 тона угља за потребе СКН Барајево

20.08.2015.
Јавна набавка добара - Нова верзија софтвера МНТ за Интерграпх/Ердас софтверска решења