ЈАПАНСКИ ГРАНТ
Јапан
State of Japan
Назив пројекта: Јапански грант
Вредност пројекта: 382.400 $
Планирано време имплементације пројекта: 1 година
Очекивани ефекти реализације: Постављене смернице, правци развоја.
Трајање пројекта: новембар 2003 - новембар 2004.год.