ПРОЈЕКАТ CARDS
Европска Унија
European Union
Назив пројекта: CARDS PROGRAM - Израда дигиталних ортофото планова, партнерски-Twinning програм, набавка фотограметријске опреме
Вредност пројекта: 9 милиона евра
Очекивани ефекти реализације:
  • Територија Републике Србије по први пут покривена дигиталним ортофото подлогама које могу користити: за ажурирање постојећег премера, за израду основне државне карте, као основа за ГИС, за потребе НСДИ, за урбанистичка и друга пројектовања и планирања итд. (ОРТОФОТО пројекат)
  • Обучени кадрови Републичког геодетског завода у области дигиталне фотограметрије (Twinning програм)
  • Набављене дигиталне фотограметријске станице и имплементирана нова технологија израде дигиталног ортофотоа у Републичком геодетском заводу (Пројекат набавке опреме)
Трајање пројекта:
  • ОРТОФОТО ПРОЈЕКАТ: новембар 2005. - децембар 2010. године
  • TWINNING програм: јун 2006. – октобар 2008. године
  • НАБАВКА ОПРЕМЕ: септембар 2006. године