ПРОЈЕКАТ GLOBAL MAPPING

На конференцији УН о развоју и заштити животне средине, одржаној 1992. године, усвојена је Агенда 21, која иницира активности намењене решавању проблема у области животне средине на глобалном нивоу, са циљем пружања подршке одрживом економском развоју. Агенда 21 јасно указује на важност геопросторних информација за разумевање садашњег стања животне средине и праћења промена на глобалном нивоу. Јапанско Министарство земљишта, инфраструктуре и саобраћаја, на основу Агенде 21, залаже се за концепт Global Map-а. Основ овог концепта представља развој географских информација на глобалном нивоу кроз међународну сарадњу.

Тематски скупови података Global Map-а обезбедиће податке на целој површини планете са тачношћу 1 km. Сви скупови података доступни су у дигиталном облику за једноставно коришћење, а њихов садржај одговара стандардним картама размере 1 : 1 000 000.

Географске скупове података чине следећи тематски слојеви:

  1. Саобраћај
  2. Границе
  3. Хидрографија
  4. Насеља
  5. Хипсографија
  6. Вегетација
  7. Земљишни покривач
  8. Коришћење земљишта

 

Тренутни планови подразумевају ажурирање података у интервалу од приближно пет година, ради континуираног праћења промена у животној средини на глобалном нивоу.

Укључивање Србије у пројекат Global Mapping

У оквиру реализације пројекта „Развој капацитета за израду дигиталне основне државне карте у Републици Србији“, који је донаторски пројекат Владе Јапана, и уз подршку Јапанске агенције за међународну сарадњу (JICA) и јапанских експерата, од 17. марта 2011. године створили су се услови да Републички геодетски завод учествује у реализацији међународног пројекта Global Mapping. Ова информација објављена је у билтену Међународног управног одбора за глобално картирање (International Steering Committee for Global Mapping - ISCGM) бр. 61 од 25. марта 2011.

После завршених обука активности су настављене у РГЗ-у те је израђен и слој Хипсографија, а већ објављени слојеви су ажурирани.

Такође, РГЗ је у име Србије дао допринос изради глобалних слојева GLCNMO2 (Земљишни покривач) и PTC2 (Вегетација).

Пројекат Global Mapping је затворен у марту 2017. године. Републички геодетски завод је преузео податке који су кроз овај пројекат били на располагању.


Векторски слојеви Global Map-а Србије