ПРОЈЕКАТ IGIS: ИНТЕГРИСАНО ГЕОИНФОРМАЦИОНО РЕШЕЊЕ

У складу са билатералним уговором између Републике Србије и Републике Француске, Републички геодетски завод (РГЗ) је имплементирао IGIS програм преко пројекта „Национална инфраструктура просторних података и центар за даљинску детекцију за Републику Србију“ кроз чврсту сарадњу са француским конзорцијумом „IGN France International“ и „EADS Astrium“.

Циљ програма био је успостављање капацитета у Србији за обезбеђење геоинформација и високо технолошких компоненти са потпуном подршком и трансфером знања од стране Француског конзорцијума. Прво у Француској а после у Београду, тим стручњака у области геоинформација обезбедио је српском особљу подршку за развој вештина за имплементацију решења у потпуности према најмодернијим технологијама. IGIS пројекат укључио је пренос српским стручњацима најновијих знања и експертизе, тако да су унапређени и ојачани национални капацитети за прикупљање и примену геоинформација.

 

Захваљујући интегрисаној, флексибилној, скалабилној и интеропорабилној техничкој инфраструктури, IGIS је обезбедио скуп кључних компоненти и могућности прилагођених потребама РГЗ:

  • Подаци сателитског и аерофотограметријског снимања.
  • Свеобухватна дигитална обрада (Pixel Factory®) сателитских и аерофотограметријских снимака са више извора користећи најновије технологије за креирање мозаика референтних националних података (више-спектрални орто снимци, дигитални модел површина) као и могућност обраде великог броја постојећих сензора.
  • LiDAR радионица (заснована на TerraSolid софтверу) за обезбеђење капацитета за конверзију сирових података снимљених авионом са LiDAR сензором у високо прецизан дигитални модел терена (ДТМ), битан за моделирање и праћење поплава нарочито за равничарска подручја.
  • У оквиру радионица за стереореституцију и едитовање карата прикупљају се 3D векторски топографски подаци (Geoview®), који се структуирају у топографску базу на основу који се едитују и дизајнирају топографске и друге тематске карте (LorikSoftware®).
  • Најновије тематске апликације за анализе у области пољопривреде и животне средине (засновано на Overland®, e-cognition® и Biotope Tools) за креирање више наменских тематских карата на основу даљинске детекције.
  • Оптимизован смештај, управљање и дистрибуција референтних података (ортофото, топографски подаци и карте, земљишни покривач, карте биодиверзитета ...), са web приступом доступним за разноврсне кориснике захваљујући флексибилним пословним процесима. WebBoutique је заснован на Datadoors® решењу и намењен је за продају производа. Web портал за партнерске институције се заснива на ESRI технологији за обезбеђење приступа web сервисима према захтевима INSPIRE директиве.

Овај петогодишњи пројекат је дизајниран да захваљујући прогресивној испоруци оптимизује ефективну обраду ново прикупљених сателитских и авиофотограметријских снимака. То је омогућено кроз успешан трансфер знања од стране конзорцијума са почетним обукама у Француској у производном окружењу. Одмах након испоруке инфраструктуре, у РГЗ-у одржане су обуке и оперативна подршка преко годину дана, тако да је постигнута самосталност запослених из РГЗ за употребу испоручених компоненти.

Главна имплементација IGIS пројекта до пуне оперативности трајала је три године, од 23. септембра 2010. до 20. новембра 2013. Две следеће године су искориштене за основно одржавање и редовно обезбеђење сателитских снимака. Успостављање оваквог центра омогућава РГЗ-у да адекватно одговори на потребе државе, али и да буде афирмисан на националном, регионалном и међународном нивоу, у складу са европским стандардима кроз међу институционалну сарадњу јавних институција у Србији.