IMPULS ПРОЈЕКАТ
Краљевина Шведска
Kingdom of Sweden
Назив пројекта: IMPULS пројекат
Вредност пројекта: 4 203 416,59 евра
Планирано време имплементације пројекта: 20.05.2014.- 31.12.2018.
Очекивани ефекти реализације: Пројекат има за циљ да пружи подршку националним катастарско и картографским институцијама Западног Балкана да своје пословање прилагоде INSPIRE директиви ЕУ, која прописује како би земља требало да организује своју Националну инфраструктуру геопросторних података (НИГП). Пројекат ће обезбедити основе за постизање техничке интероперабилности, начина на који би институције требало да дистрибуирају геоподатке у електронском формату путем сервиса и како би требало да геоподатке деле са другим јавним институцијама, као и са другим земљама.
Интернет локације:
  • SIDA - Swedish International Development Cooperation Agency
    www.sida.se
  • Lantmäteriet (The Swedish Mapping, Cadastral and Land Registration Authority)
    www.lantmateriet.se