8.4.2023.

У Женеви је од 3. до 5. априла одржана тринаеста седница Радне групе за земљишну администрацију Уједињених нација (WPLA), где су се окупили представници земаља чланица Економске комисије за Европу (UNECE) како би разговарали о темама везаним за земљишну администрацију и управљање непокретностима. Србију је представљала делегација из Републичког геодетског завода, коју су чинили директор мр Борко Драшковић и помоћник директора за развој и иновације Дарко Вучетић.

На седници у Уједињеним нацијама је представљена студија о сигурности права на напокретностима у UNECE региону у којем је Србија рангирана међу првих десет земаља у Европи по том питању.

У другој представљеној студији о дигиталној трансформацији у земљишној администрацији Србија је наведена као пример најбоље европске праксе у дигиталној трансформацији управљања непокретностима. У студији се наглашава да је Србија направила значајан напредак у дигитализацији евиденција и пословних процеса, као и у креирању дигиталних услуга за кориснике. Посебан фокус је стављен на успешну дигитализацију, дигиталну реформу законодавног оквира и оптимизацији процеса. Студију је представио проф. Хелмут Милер испред Интернационалне федерације геодета (FIG) који је у свом излагању истакао да су резултати које је Србија постигла за веома кратко време заиста импресивни и предложио свим учесницима да се са тим упознају.

Радна група за земљишну администрацију формирана је како би се бавила питањима везаним за земљишну администрацију, укључујући правне, институционалне, технолошке и организационе аспекте. Циљ WPLA је да помогне земљама чланицама UNECE да унапреде свој систем земљишне администрације и да одговоре изазовима који се јављају у том сектору, попут климатских промена, урбанизације, промене коришћења непокретности и других фактора.

Релевантне вести