4.8.2023.

На 13. заседању Организације Уједињених нација за глобално управљање геопросторним информацијама који се одржава у Њујорку од 31.07. до 04.08.2023. године Републички геодетски завод је још једном препознат као институција која својим реформама и резултатима служи као пример светске праксе и рецепт за многе земље света.

/content/Vesti/2023/08/DVun 3.png

Уједињене нације су похвалиле допринос Републичког геодетског завода и Републике Србије на припреми стратешких оквира и материјала за ефикасну и широку примену Интегрисаног оквира за геопросторне податке Уједињених нација. Такође, у оквиру презентација најбољих светских пракси, представници Светске банке и Уједињених нација су издвојили Републички геодетски завод као институцију која је ефикасно спровела дигитализацију својих пословних процеса и услуга захваљујући коришћењу иновативних решења, доброј организацији, као и ефикасној измени неопходних законских оквира и политика. Наглашено је и да је Србија међу првима у свету израдила Акцини план за имплементацију Интегрисаног оквира за геопросторне податке као и Социо-економске студије утицаја геопросторних података.

/content/Vesti/2023/08/DVun 1.png

Уједињене нације указале су велико признање Републичком геодетском заводу поверивши му организацију Конференције о интеграцији статистичких и геопросторних података који ће РГЗ организовати 4. и 5. октобра 2023. године у Београду заједно са Економском комисијом Уједињених нација за Европу (УНЕЦЕ), Организацијом Уједињених нација за глобално управљање геопросторним информацијама за Европу и Еуростат-ом.

/content/Vesti/2023/08/DVun 2.png

На главној седници 13. заседања Организације Уједињених нација за глобално управљање геопросторним информацијама у Њујорку Дарко Вучетић, помоћник директора за развој и иновације у РГЗ-у је као члан Извршног одбора ове организације за Европу, представио позицију свих европских земаља у домену примене геопросторних информација за одрживи развој и отпорност на климатске промене, са посебним освртом на будуће активности које треба урадити како би се постигли циљеви одрживог развоја до 2030 године. Истакнута је и важност даље сарадње између различитих организација и експертских група УН.

Учешће делегације РГЗ-а је још једна потврда да Република Србија и Републички геодетски завод уживају велику међународну репутацију и углед захваљујући оствареним резултатима и реформи које наша земља спроводи у овој области последњих неколико година.

Обраћање представника РГЗ-а на 13. заседању Годишње скупштине UN-GGIM у Њујорку

Релевантне вести