01.12.2016.

Иницијални састанци поводом унапређења услуга РГЗ-а припадницима угрожених група

Састанци на тему унапређења услуга и формирања мобилних сервиса Републичког геодетског завода су одржани са представницима Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Група за унапређење заштите особа са инвалидитетом, Националне организације особа са инвалидитетом Србије, Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва СИПРУ и Повереника за равноправност.

Циљ састанака је био да се међуинституционалном сарадњом размене искуства и омогући пружање услуга РГЗ-а особама са инвалидитетом и предупреде препреке током имплементације планираних активности. Састанак је отворио директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић који је истакао значај иницијативе и пружио подршку модернизацији катастарских услуга за припаднике угрожених група, а такође је нагласио и важност сарадње са релевантним институцијама. Присутни на састанку упознати су са активностима у вези са успостављањем мобилних сервиса, адаптацијом просторија Служби за катастар непокретности у смислу изградње приступних рампи за потребе корисника инвалидских колица, изградњом јавне свести код припадника угрожених група о важности власништва на непокретностима као и са изградњом капацитета запослених како би овладали језиком и манирима који не дискриминишу.

Представници институција подржали су предложене активности и изнели низ значајних сугестија које ће допринети бољем квалитету доступности услуга Републичког геодетског завода припадницима угрожених група, понудили подршку при организовању неопходних обука и изразили жељу за активним учешћем и праћењем реализације активности. Ова иницијатива препозната је као иновативна и од великог значаја, што Републички геодетски завод сврстава у ред високо друштвено одговорних институција.