30.11.2016.

Одржана презентација РГЗ-а на 47. сајму “УЧИЛА“

Републички геодетски завод је на 47. сајму “УЧИЛА“ одржао презентацију на тему “Инспекцијски надзор над правним субјектима који се баве издавањем и стављањем у промет картографских публикација“.

Презентација је имала за циљ да обавести издаваче и друге правне субјекте као и грађане о инспекцијском надзору над правним субјектима који се баве издавањем и стављањем у промет картографских публикација. Објашњен је историјат и потреба за инспекцијом, мисија инспекције и појам Каргографска публикација као и управни поступак за добијање акта сагласности Републичког геодетског завода за картографске публикације.

/content/Vesti/2016/novembar/20161130_sajam1.jpg

У презентацији на тему “Инспекцијски надзор над правним субјектима који се баве издавањем и стављањем у промет картографских публикација“ су учествали дипл. геод. инж. Наташа Узелац Марковић, овлашћени службеник за вршење инспекцијског надзора над правним субјектима који се баве издавањем и стављањем у промет картографских публикација, дипл.економиста Ана Мијовић и дипл.правник Ненад Јовић , шеф Одсека за дистрибуцију картографских публикација.

Презентацију су посетили издавачи картографских публикација, професори и запослени Географског института.