24.11.2016.

Преглед служби по просечном броју дана за доношење решења

Сектор за катастар непокретности је у поступку контроле и праћења решавања управних предмета у службама за катастар непокретности, у сарадњи са Светском банком извршио анализу података о просечном броју дана потребних за решавање управних предмета до септембра 2016. године.

На основу података из евиденције предмета евидентираних у писарници до краја септембра 2016 године, сачињена је листа рангирања служби по просечном броју дана потребних за доношење одлуке у управним предметима. Резултати ове анализе директно утичу, односно представљају један од индикатора за рангирање Републике Србије на “Доинг Бусинесс“ листи. Критеријум за статистичку обраду података је број дана од завођења предмета до доношења одлуке, односно број дана од последње допуне предмета (уређивања) до доношења одлуке за сваки појединачни управни предмет који је евидентиран у 2016. години.

Најуспешнијих 10 су:

  1. Лапово
  2. Бујановац
  3. Богатић
  4. Доњи Милановац
  5. Шабац
  6. Лазаревац
  7. Барајево
  8. Чока
  9. Трстеник
  10. Лозница

Циљ анализе је да свака служба стекне увид о томе на који начин утиче на рангирање Републике Србије на “Доинг Бусинесс“ листи, односно стекну увид о значају и одговорности Републичког геодетског завода у укупном процесу напредовања, који представља императив за Републику Србију. Такође, ови резултати треба да укажу на службе које морају да предузму мере да бољом организацијом рада и већим ангажовањем унапреде пословање.

 

Датотеке за преузимање