19.07.2017.

EuroGeographics - Недељни преглед новости у политикама

2017. година – 38. недеља

19.07.2017.

Eurogeographics - Недељни преглед новости у политикама

2017. година – 28. недеља

Будућност финансија ЕУ: предлози за поједностављивање приступа фондовима ЕУ

Група је на високом нивоу за поједностављење мониторинга за кориснике структурних и инвестиционих фондова ЕУ је успостављена у јулу 2015. године. Ова група од 12 стручњака саветује Комисију о томе како смањити бирократију у управљању и приступу фондовима.

На пример, тренутно постоји више од 600 страница прописа уз више од 5000 страница смерница којима се уређује кохезиона политика. Ова правила се потом допуњују детаљним правилима квалификованости која се начелно доносе на националном или програмском нивоу. Према групи, тренутна архитектура правила је ефикасна, али је потребно значајно чишћење. Правила у различитим фондовима и инструментима ЕУ би требало да буду усклађена у смислу државне помоћи, јавних набавки и метода за надокнаду трошкова, како би се олакшале синергије и омогућило корисницима да се подносе захтеве за различите изворе финансирања ЕУ за исти пројекат. Група предлаже да се правила ЕУ у том случају ограничавају на стратешке инвестиционе приоритете и принципе трошења. Средства ЕУ би се додељивала кроз постојеће националне административне механизме, а ревизорски рад Комисије би био ограничен.

Јулски пакет прекршаја

Комисија је усвојила одлуку о упућивању Белгије, Хрватске и Словачке Суду правде ЕУ због кашњења у транспозицији Директиве о смањењу трошкова широкопојасне мреже. ДЧ су биле у обавези да транспонују Директиву у национално законодавство до 1. јануара 2016. године. Комисија ће позвати суд да уведе дневну казну за те три ДЧ.

Комисија је такође одлучила да пошаље образложена мишљења Бугарској, Хрватској, Кипру Финској и Грчкој због непоштовања потпуне транспозиције у своје национално законодавство правила ЕУ којом се успоставља оквир за поморско просторно планирање (МСП; Директива 2014/89 / ЕУ) са роком за транспоновање до 18. септембра 2016. године. Конкуренција за поморски простор - за опрему за обновљиве изворе енергије, риболов и аквакултуру, туризам, екстракцију сировина, путеве поморског саобраћаја и друге намене - нагласила је потребу за бољим кохерентним управљањем европским водама. Ове ДЧ имају рок од два месеца да испуне своје обавезе, након чега Комисија може одлучити да их упути на Суд правде ЕУ.

ЕПРС – још десет технологија које би могле да нам промене живот

Служба Европског парламента за истраживање (ЕПРС) је објавила анализу која је припремљена и упућена члановима и особљу Европског парламента као материјал за помоћ у њиховом парламентарном раду под насловом „Још десет технологија које би могле да нам промене живот". Ово обухвата: електрична возила; интелигентне системе градског превоза; Маглев возила; дрвну индустрију; прецизну пољопривреду; квантне технологије; идентификационе ознаке радио-фреквенција; биг дата у здравственој заштити; органоиде; измене генома.