26.09.2016.

Наставак добре праксе - Ротација знања за транспарентан катастар

У категорији „Регистрација непокретности“ Србија би, на листи Doing Business 2017, према процени НАЛЕД-а, требало да оствари значајан напредак у односу на прошлогодишњу позицију на 73. месту. Тај напредак је резултат увођења системских промена у Републичком геодетском заводу, измена Закона о државном премеру и катастру и скраћивања рока за решавање предмета на 15 дана.

Са циљем да се и следеће године побољша ранг Србије на Doing Business листи, РГЗ наставља са увођењем мера за унапређење сервисне орјентације која у фокусу има клијента.

На основу остварених резултата у пилот пројекту ротације државних службеника правне струке, који је показао да се поједине корпоративне мере из привреде могу успешно примењивати и у државним институцијама, директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић донео је одлуку о ротацији начелника служби за катастар непокретности. Начелници геодетске струке ће, од понедељка 26. септембра, преузети нове радне позиције у истом хијерархијском нивоу и платном разреду, али ће променити радно окружење и сараднике. Циљ је да се ротацијом унесу промене у устаљене токове рада служби за катастар непокретности, повећа ефикасност рада и поверење грађана у поузданост и квалитет података катастра.

Начелници, који ће разменити позиције, пренеће своја знања и искуство у ново радно окружење како би допринели остваривању једнообразности у поступању и примени катастарске праксе.

Резултати пилот пројекта ротације правника, који је спроведен у марту, показали су да је, и у Републичком геодетском заводу, могуће применити поједине моделе корпоративног управљања по узору на катастаре у Великој Британији и Холандији. Светска банка подржава такав правац развоја кроз пројекат којим се финансира техничко-технолошки и институционални развој РГЗ-а са акцентом на развој сервисно орјентисаних услуга.