14.07.2016.

Увођење Електорнске доставне књиге у свим унутрашњим јединицама ван седишта РГЗ-а

У претходном периоду успешно је имплементирана апликација Електорнска доставна књига (Електронска пријемна књига - ЕПК) у седишту Републичког геодетског завода у Београду.

У складу са наведеним потписан је Протокол о сарадњи између РГЗ-а и ЈП „Пошта Србије“ (у даљем тексту: Пошта), и договорено је да се до 15.8.2016. године имплементира ЕПК апликација у свим унутрашњим јединицама ван седишта.

У седишту РГЗ-а успешно су реализоване планиране активности у вези имплементације ЕПК, које ће се реализовати и у свим унутрашњим јединицама ван седишта, и то:

  • Омогућени општи услови за коришћење ЕПК у РГЗ
  • Инсталацију МyСQЛ обезбеђују РГЗ, инсталацију и упутство за инсталацију ЕПК обезбеђују Пошта и РГЗ
  • Упутство за кориснике ЕПК апликације доставља Пошта
  • Упутство за рад у ПостТИС апликацији везано за ЕПК апликацију доставља Пошта
  • Презентација о бенефитима имплементације ЕПК реализују Пошта и РГЗ.

На основу наведеног предузете су потребне активности како би се заједнички реализовале активности имплементације ЕПК у свим службама у периоду од 18.07 до 15.08.2016. године.

Подсећамо, коришћење ЕПК нам омогућава ефикаснији начин адресовања, опремања, контроле и предаје пошиљака пријемној пошти, а с друге стране Пошти обезбеђује поједностављен процес у свим фазама преноса за те пошиљке, што доприноси побољшању квалитета пружања услуге и могућност праћења статуса пошиљке у реалном времену.