08.07.2016.

Сарадња РГЗ-а и Општине Бачки Петровац

Директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић састао се са делегацијом Општине Бачки Петровац коју је предводио председник Срђан Симић. Главна тема састанка била је интензивирање радова на катастарском и комасационом премеру и оснивању катастра непокретности у катастарским општинама Бачки Петровац и Кулпин.

Завршетак радова на катастарском и комасационом премеру у наведеним катастарским општинама је предуслов за остваривање потенцијалних инвестиција, формирање индустријске зоне и реализацију регулационих и урбанистичких планова. Такође, завршетак комасације и оснивање катастра непокретности, како наводе представници општине Бачки Петровац, су основ за израду програма за давање у закуп и коришћење државног пољопривредног земљишта.

Састанак је одржан у петак, 8. јула 2016. године, у просторијама Републичког геодетског завода. На састанку су, осим директора РГЗ-а Борка Драшковића и председника општине Бачки Петровац Срђана Симића, учествовали и стручњаци РГЗ-а за комасациони и катастарски, члан Општинског већа за локални развој Радомир Зотовић и начелник општинске управе Душан Говорчин.

Овај састанак представља наставак успешне сарадње коју РГЗ одржава са јединицама локалне самоуправе, а која је са општином Бачки Петровац интензивирана последњих десетак година, када су почели радови на комасацијама у тој општини (катастарске општине Маглић, Бачки Петровац и Кулпин).