19.07.2016.

Eurogeographics - Недељни преглед новости у политикама

2016. година – 29. Недеља

Европска комисија лансира Заштиту приватности ЕУ-САД

Комисија је усвојила Заштиту приватности ЕУ-САД. Нови оквир штити фундаментална права свих у ЕУ чији се лични подаци преносе у САД и доноси правну јасноћу привредним субјектима који користе трансатлантске преносе података. Заштита приватности ЕУ-САД се заснива на принципима строгих обавеза предузећа која рукују подацима; ограничења и заштитне мере у односу на евентуалне приступе државне управе САД-а, као и ефективну заштиту индивидуалних права. Оформиће се заједнички годишњи механизам за праћење функционисања Заштите приватности, као и обавеза и гаранција у вези са приступом подацима за потребе примене закона и националне безбедности. Када предузећа добију прилику да размотре овај оквир и да се ускладе са њим, имаће могућност да се сертификују при Министарству трговине од 1. августа.

EUIPO – покретање студије он-лине пословних модела који крше права интелектуалне својине

EUIPO је, преко Европског посматрача за кршења права интелектуалне својине, објавио извештај о онлајн пословним моделима који крше права интелектуалне својине. Циљ овог независног истраживања је да обезбеди преглед различитих пословних модела који крше права, да утврди њихов начин функционисања и финансирања, како стварају профит у свом пословању, какав садржај дистрибуирају и колико је велика њихова база корисника.

Ова студија ће обезбедити боље разумевање за доносиоце политика, цивилно друштво и приватни сектор. Истовремено ће помоћи у идентификацији и бољем разумевању дијапазона реакција које су неопходне за решавање изазова опсежних онлајн кршења права интелектуалне својине.

GD CNECT – ЕУ надметање за вишеструко употребљива ИТ решења у јавном сектору

Комисија је одлучила да издвоји најкоришћенија и најуспешнија ИТ решења и сервисе у оквиру нових Награда за дељење и поновну употребу ЕК, ради подстицања видљивости таквих решења и њихове вишеструке употребе. У државним управама широм Европе постоје небројена ИТ решења и сервиси, који се лако могу вишеструко користити у другим државним управама. Поновна употреба успешних постојећих софтвера би зауставила стално проналажење рупе на саксији и помогла у смањењу трошкова за кориснике, као и за државне управе, уз повећање интероперабилности међу системима. Победници ће добијати новчане награде од 15.000 ЕУР и 10.000 ЕУР за ИТ решења и сервисе респективно који испуњавају критеријуме у једној од четири категорија: прекограничне управе, државне управе, регионалне управе и локалне управе.

Кандидати који желе да учествују у такмичењу за Награду за дељење и поновну употребу могу да региструју свој пројекат. Надметање је отворено до 28. октобра 2016. године, а победници ће бити објављени у марту 2017. године.