22.11.2016.

EuroGeographics - Недељни преглед новости у политикама

2016. година – 47. Недеља

Комисија од 9 ДЧ захтева да отклоне неоправдане препреке за прекограничне активности

Комисија предузима даље кораке у односу на Аустрију, Белгију, Кипар, Данску, Немачку, Мађарску, Италију, Литванију и Шпанију по основу њихових националних правила која намећу превелике и неоправдане препреке за пружање услуга на међународном тржишту, имајући у виду да су неки захтеви које ове ДЧ намећу пружаоцима услуга супротни Директиви о услугама (Директива 2006/123/ЕК). Истовремено, Комисија је одлучила да затвори поступак против Луксембурга на основу његових позитивних акција на усклађивању релевантне законске регулативе са законима ЕУ. Комисија ради на решавању следећих проблема:

Аустрија: захтеви за архитекте и инжењере по питању седишта (допунско образложено мишљење);

Белгија: мултидисциплинарна ограничења за рачуновође (образложено мишљење);

Кипар: захтеви за удео за све инжењерске струке, између осталог и грађевинске инжењере и архитекте;

Данска: ауторизација/обавезна сертификација за одређене типове градње;

Немачка: минималне и максималне тарифе за архитекте и инжењере (прослеђено суду правде ЕУ);

Мађарска: давање ексклузивног права једном оператеру за пружање услуге (прослеђено суду правде);

Италија: дефинисани захтеви за компаније за атестирање као предуслов за сертификацију услуга у јавним набавкама (пропратно писмо уз формално упозорење);

Литванија: мултидисциплинарна ограничења за поједине извођаче грађевинских услуга (формално упозорење);

Шпанија: минималне обавезне тарифе и мултидисциплинарна ограничења са правну професију „прокуриста“ (образложено мишљење).

Државе чланице сада имају два месеца да обавесте комисију о предузетим мерама за решавање ове ситуације.

Успешно лансирање Галилео сателита доприноси јачању позиције Европе у свемиру

Након успешног лансирања четири Галилео сателита ове недеље, констелација Галилео сада има 18 сателита у орбити, од минимално 24 која су потребна за покривање читаве планете. Европски лансер Ариане-5 је по први пут коришћен за Галилео сателите. Као битан део Свемирске стратегије Комисије, Галилео ће донети већу тачност у глобалном позиционирању и информацијама о времену када буде постао оперативан.

Консултације са заинтересованим странама – будућност Политике кохезије после 2020. године

Европска комисија за регионе ради на мишљењу о „Будућности политике кохезије после 2020. године – за јаку и ефективну политику европске кохезије након 2020.“ Политика кохезије је кључни инструмент који обезбеђује подстицање привредне, друштвене и територијалне кохезије унутар ЕУ и представља једну од највидљивијих политика еу на локалном и регионалном нивоу. Кључни циљ овог мишљења је да подстакне припремне радове Комисије у овој области, који су тренутно у фази прикупљања доказа. Ако имате стручне радове на ову тему, позивамо вас да их доставите Комисији.