22.11.2016.

Следећи кораци у пројекту Европског локацијског оквира ELF

Пројекат Европског локацијског оквира (ELF) је завршен 31. октобра и очекују се резултати ревизије Европске комисије. Покренути су кораци ка двогодишњој транзицији према оперативном Европском локацијском сервису.

Власништво над системском архитектуром ЕЛФ платформе се управо преноси на ЕуроГеограпхицс у име чланова. Током кратког периода примопредаје, блиско се сарађује са пројектним конзорцијумом ради дефинисања транзиционог програма, организационе структуре и процеса управљања који ће омогућити развој додатног садржаја и сервиса.

Изградња јаких веза са провајдерима садржаја, потенцијалним корисницима, партнерима и другим заинтересованим странама је кључна како би се дефинисали наредни кораци и испуниле тржишне потребе. ЕуроГеограпхицс се обавезује да ће обавештавати о дешавањима и начинима на које чланови могу учествовати у овим активностима и помоно ће извештавати када се уђе у званични период транзиције.

Визија и стратегија

Пружање оперативног сервиса је амбициозан подухват, али постоји дуг историјат позитивне и снажне сарадње. ЕуроГеограпхицс се заснива на традицији дељења знања и експертизе и има успешне резултате у пружању хармонизованих паневропских производа геопросторних података.

Ово широко искуство и експертиза значе да је, заједно са својим члановима, ЕуроГеограпхицс добро позициониран за дистрибуирање сервиса на европском нивоу и кроз то, за помоћ у решавању бројних преосталих техничких, правних и пословних изазова у пружању будућих Европских локацијских сервиса.

Визија ЕуроГеограпхицс је да ће:

  • Обезбедити јединствену приступну тачку за међународне кориснике хармонизованих, паневропских, ауторитативних геопросторних информација и сервиса;
  • Омогућити националним картографским, катастарским и земљишно-књижним институцијама да буду признате у нашим међународним напорима да допринесу ширем јавном добру.

Европски локацијски сервис ће надопуњавати националне активности и обезбедити да се национални подаци користе широм Европе, чиме ће бити омогућено испуњавање потреба постојећих корисника података, као и корисника следеће генерације.

Садржај је кључан за успех, а одрживо финансирање је неопходно да би се даље развио оперативни сервис. Већ су припремљене детаљне финансијске процене за оперативне трошкове које се користе за развој финансијских планова за двогодишњу транзициону фазу и за наредне три године, као подршка оперативним Европским локацијским сервисима.

ЕуроГеограпхицс преузима обавезу да осигура дугорочну будућност овог јединственог и моћног извора геопросторних информације у име својих чланова, тиме што ће обезбедити да исти испуни тржишне потребе за ауторитативним референтним подацима. Визија и стратегија које су презентоване на Генералној скупштини 2016. године пружају додатне информације.

Овај фундаментални ресурс за Европу испуниће висока очекивања корисника и обезбедити дугорочну будућност ауторитативних геопросторних информација и сервиса.

www.eurogeographics.org