23.1.2017.

Eurogeographics - Недељни преглед новости

2017. година – 3. недеља

Америчка привредна комора у Европској унији о спровођењу GDPR-а

25. маја 2018. године ће отпочети примена Опште регулативе о заштити података (GDPR), што доноси значајне промене правила о заштити података у ЕЕА. Усвајањем GDPR-а ЕУ препознаје значај хармонизације европских закона о заштити података, у циљу подстицања прекограничне трговине. У току су значајне активности на нивоу ЕУ и Држава чланица, као што су дефинисање правила, издавање упутстава и усвајање кодекса понашања и шема за сертификацију.

У том контексту, Америчка привредна комора у ЕУ (AmCham) је развила препоруке које институције које се баве заштитом података – Европски одбор за заштиту података и Државе чланице треба да размотре у развоју упутстава и политика за GDPR. Препоруке такође покривају седам специфичних аспеката ГДПР-а, са циљем да обезбеде уједначену и уравнотежену примену широм Европе: (1) све на једном месту; (2) процене утицаја заштите података при високоризичној обради; (3) прекршаји заштите података о личности и обавештења; (4) усвојени кодекси понашања и сертификација; (5) портабилност података; (6) казнене мере; и (7) службеници за заштиту података.

Извештај комисије EP IMCO о Акционом плану ЕУ за е-управу 2016 – 2020.

IMCO поздравља Акциони план за е-управу 2016 – 2020. са динамичном структуром и позива Комисију и Државе чланице да обезбеде његову брзу и ефективну примену, којом ће се државне управе припремити за будућност. Дато је мишљење да би државне управе требало да буду отворене, ефикасне и инклузивне, да грађанима и привреди пружају јавне сервисе без граница, који су персонализовани, кориснички оријентисани и у потпуности дигитални до 2022. године, чиме ће се смањити трошкови, баријере и административна оптерећења за грађане и привреду и искористити предности дигиталне револуције. Наглашава се значај принципа „само једном“, који ће грађанима и привреди олакшати интеракцију са државним управама избегавањем непотребних административних поступака који нису потребни и троше време. Поздравља се идеја јединствене контакт-тачке која би грађанима, као и привреди, омогућила да добију увид у све релевантне информације на једном месту. Наглашава значај инклузивности и доступности сервиса е-управе, па на основу тога позива ДЧ да у потпуности спроведу и примене нову директиву о доступности wеб сајтова и мобилних апликација институција јавног сектора. Наглашава значај принципа „Опен Дата“ према коме су одређени подаци државне управе слободно доступни за коришћење и поновно коришћење унутар и међу државним управама и понавља да би отворено и инклузивно дељење података омогућило даљи развој и креирање нових иновативних решења, чиме би се подстакла ефикасност, као и транспарентност.

Јавна расправа о евалуацији и ревизији агенције ENISA

Агенција Европске уније за безбедност мрежа и информација (ENISA) је формирана 2004. године како би допринела општем циљу обезбеђивања високог нивоа безбедности мрежа и информација унутар ЕУ. Ова јавна расправа отвара ревизију агенције, имајући у виду да Регулатива о агенцији ENISA прописује обавезу Комисије да до јуна 2018. године спроведе евалуацију њених активности. Евалуација и ревизија агенције ENISA пружа могућност обликовања једног елемента следеће фазе одговора ЕУ на сајбер-претње.

Резултати ове јавне расправе ће бити укључени у накнадну евалуацију агенције ENISA за период од 2013. до 2016. године и послужиће као улаз за припрему основа за потенцијалну ревизију надлежности ове агенције. Јавна расправа почиње 18. јануара 2017. и затвара се 12. априла 2017. године (12 недеља). Позивамо вас да учествујете у јавној расправи.
   

Релевантне вести