14.3.2017.

2017. година – 8. недеља

Праћење морског и речног отпада – објављене нове препоруке

Два нова извештаја ЗИЦ-а пружају препоруке и смернице за Државе чланице ЕУ о начину праћења и идентификације извора отпада који стиже до мора. Морски отпад је један од једанаест дескриптора Оквирне директиве о поморској стратегији (ОДПС) на основу кога се процењује еколошки статус поморског окружења. За дефинисање акција којима би се решио проблем морског отпада, неопходно је знати његово порекло. Већина овог отпада пристиже кроз мрежу река.

Као подршку у решавању проблема морског отпада, Техничка група ОДПС-а за морски отпад (ТГ за морски отпад) је објавила извештај „Праћење речног отпада – опције и препоруке“, који Државама чланицама даје препоруке за праћење речног отпада. ТГ за морски отпад је такође објавила извештај о идентификацији извора морског отпада, који даје преглед постојећих методологија за идентификацију извора отпада.

Предлог Парламенту за резолуцију о е-демократији у ЕУ – усвајање нацрта извештаја

АФЦО (Комисија за уставна питања) је усвојила нацрт извештаја, чије разматрање је заказано на пленарном заседању у марту. Укратко, овај документ разматра потенцијал и изазове и дефинише предлоге за унапређење демократског система помоћу ИКТ. Овај принцип разликује три концепта, који се очигледно преклапају:

- е-управа: односи се на коришћење ИКТ у функционисању јавног сектора, а нарочито за пружање информација и сервиса појединцима из државне управе електронским путем.

- е-влада: односи се на коришћенје ИКТ за успостављање канала комуникације који омогућавају инклузију различитих интересних група које имају шта да кажу у процесу доношења политика (на пример, путем електронских јавних расправа о потреби за променом одређеног ограничења брзине или јавних расправа о локалном буџету).

- е-демократија: односи се на коришћење ИКТ за успостављање канала за јавну расправу и учешће (на пример, е-парламент, е-иницијативе, е-гласање, е-петиције, е-расправе).

Један од захтева је да Комисија настави да подржава иницијативе усмерене ка промовисању и јачању одговорних и активних европских шема за грађане, као што су Еразмус+, Капацитети за повезивање Европе, Европски структурални и инвестициони фондови, Horizon 2020 и Креативна Европа.

Кључни догађај у успостављању еИД-а и сервиса поверења у Европи

Подстицање поверења и поуздавања у онлајн свет представља фундаментални елемент стратегије ЕУ за изградњу ЈДТ у Европи и један је од кључних градивних блокова за постизање прекограничних дигиталних трансакција од поверења у приватном и јавном сектору.

Немачка је начинила значајан искорак и представља прву државу ЕУ која је покренула поступак обавештавања за немачки еИД који се налази на немачким личним картама и електронским дозволама за боравак, у складу са чланом 9. Регулативе еИДАС. Обавештење је покренуто у циљу постизања највишег степена поверења („високо“) у складу са Регулативом eIDAS. Од 29. септембра 2018. године, а након завршетка поступка, Државе чланице ЕУ ће бити у обавези да своје електронске управне поступке отворе за коришћење уз немачки eID.

 

Релевантне вести